Burn-out vaak prachtig moment voor diepe transformatie van mens en/of organisatie

Wat is een burn out? Simpel…meer energie uit dan in, tot het moment dat de bodem is bereikt.

Reden is natuurlijk in eerste instantie persoonlijk en verschilt van mens tot mens, maar organisaties kunnen zeker een grote rol spelen in het genereren of afbreken van de energie van medewerkers. Sommige werkplekken zijn ook energetisch ongezond zonder dat de betrokken zich dat realiseren. Vaak gaan zaken al lang op een bepaalde manier, maar ontbreekt even dat momentje introspectie en frisse blik.

Wat ik ben tegengekomen als er veel uitval is;

Processen zijn niet goed in geregeld;

  • Medewerkers hebben verantwoording voor een proces, waar ze hiërarchisch gezien geen zeggenschap over hebben.
  • Er ontbreken stappen/ of er zijn onnodige stappen in het proces.

Er wordt te weinig gekeken naar activiteiten die passen bij iemands specifieke talenten;

  • Ook relatief kleine aanpassingen kunnen veel energie genereren als iemand er blij van wordt. Het effect dat dat kan hebben wordt vaak onderschat. Stel je voor dat je van tekenen houdt, maar je werkt als projectmedewerker. Als jij dan bijvoorbeeld de logo’s van projecten kan creëren geeft dat een enorme boost. Je bent gezien en gewaardeerd voor wie je echt bent en er is ruimte om daar expressie aan te geven. Priceless 💛.

Er is onvoldoende veiligheid;

  • Doordat men niet weet wat men precies van elkaar kan verwachten. Verantwoordelijkheden zijn niet vastgelegd, er is geen consensus.
  • Zaken onnodig complex worden gemaakt.
  • Afgesproken processen niet gevolgd worden.

Een taak heeft onvoldoende toegevoegde waarde;

  • Bijvoorbeeld als de kern van de doelstellingen onvoldoende focus heeft en alle randzaken ook als net zo belangrijk worden gezien. Intuïtief weet een medewerker welke taak tot de randzaken behoort en dat deze weinig bijdraagt. Dat kost de medewerker dan meer energie.

Er is te weinig directe interactie;

  • Bijvoorbeeld als iemand een taak heeft volbracht, is er dan iemand die de volbrachte taak ontvangt en hier (zoveel mogelijk positieve) feedback op kan geven? Het hoeft niet veel werk te zijn en kan online net zo goed werken als offline. Een ’thumbs up’ kan al een wereld van verschil maken.

👍 Het goede nieuws is dat het uitlijnen van energie van een organisatie/afdeling helemaal niet heel veel tijd en moeite hoeft te kosten. ✨ ✨Doel is natuurlijk dat iedereen kan ✨shinen✨ Organisatie en medewerkers.✨ Als je nog wat meer wilt lezen, kan dat op servadvies.nl.