Managers stress
Managers stress – Mannelijke en vrouwelijke energie in disbalans

Managers stress – Als leider wordt vaak vanuit prachtige mannelijk energie gehandeld, door zowel mannen en vrouwen, want iedereen heeft deze beide energieën tot zijn/haar beschikking. Maar om het beste uit jezelf, het team, je organisatie te halen is er balans in mannelijke en vrouwelijk energie nodig.

Als manager, maar ook als team of organisatie, ga je zeker stress ervaren als deze balans er niet is. Dit is vaak het geval, volgens dit artikel van MT Sprout. Hoe ga je om met een disbalans in deze mannelijke en vrouwelijke energie, wat managers stress als gevolg kan hebben? In deze blog lichten wij graag onze visie aan jou toe.

Een voorbeeldje van wat ik heb gezien in organisaties waar te weinig vrouwelijke energie aanwezig was;

Het is van cruciaal belang om de focus te verschuiven van het voortdurend nemen van directe actie naar het ontwikkelen van processen die recht doen aan iedereen en hun doelen. Vaak leidt het streven naar snelle oplossingen tot weinig structurele verbeteringen en vereist het voortdurend ad hoc acties, wat uiteindelijk resulteert in het uitputten van energie en zelfs het ontstaan van burn-outs.

Een illustratief voorbeeld van deze problematiek kan worden waargenomen in organisaties waar er een gebrek is aan diversiteit en te weinig vrouwelijke energie aanwezig is. In dergelijke omgevingen wordt vaak te veel nadruk gelegd op het behagen van iedereen en worden moeilijke beslissingen vermeden. Dit heeft als gevolg dat onderpresterende medewerkers niet worden aangesproken of ontslagen, wat op zijn beurt een negatieve invloed heeft op het hele team. Capabele teamleden verlaten vaak de organisatie, omdat ze niet willen blijven werken in een onevenwichtige situatie waar leiderschap en bescherming ontbreken. Dit gebrek aan leiderschap en bescherming leidt tot een hoog verloop in de organisatie.

Het is belangrijk om te beseffen dat geen van beide energieën superieur is aan de andere, maar dat ze juist complementair zijn. Samenwerking tussen verschillende energieën kan leiden tot een veel krachtigere en gebalanceerde aanpak van problemen en uitdagingen binnen een organisatie.

Elon Musk illustreert effectief hoe een leider deze energieën in evenwicht kan brengen. Hij creëert met een duidelijk doel voor ogen en handelt met vastberadenheid. Musk is empathisch en toch neemt hij doelbewuste beslissingen en volgt ze op.

Als manager is het cruciaal om deze balans te behouden, omdat dit de weg vrijmaakt voor een snellere en effectievere stroom van hoogwaardige output en managers stress voorkomt. Het vermogen om creativiteit en leiderschap te combineren met focus en besluitvaardigheid kan leiden tot opmerkelijke resultaten.