Managers stress – Mannelijke en vrouwelijke energie in disbalans

Managers stress – Als leider wordt vaak vanuit prachtige mannelijk energie gehandeld, door zowel mannen en vrouwen, want iedereen heeft deze beide energieën tot zijn/haar beschikking. Maar om het beste uit jezelf, het team, je organisatie te halen is er balans in mannelijke en vrouwelijk energie nodig.

Als manager, maar ook als team of organisatie, ga je zeker stress ervaren als deze balans er niet is. Dit is vaak het geval, volgens dit artikel van MT Sprout. Hoe ga je om met een disbalans in deze mannelijke en vrouwelijke energie, wat managers stress als gevolg kan hebben? In deze blog lichten wij graag onze visie aan jou toe.

Managers stress door disbalans in energie

Mannelijke en vrouwelijk energie is onderdeel van ieder mens en als dit in balans is dan ontstaat er echte kracht. In de zin van 1+1 is 3, omdat de balans meer is dan de afzonderlijke delen. Nu is het niet zo dat het per se in jou als manager helemaal in balans hoeft te zijn om geen stress te ervaren. Als manager kan je ook kijken naar de balans van deze twee energieën binnen jouw team.

Je kan dan goed kijken naar de specifieke talenten van de teamleden en ze laten werken in deze gebieden. Bijvoorbeeld door de personen met creatie kracht (vrouwelijke energie) te laten werken aan specifieke oplossingen en aan de andere kant teamleden met veel daadkracht (mannelijk energie) te laten werken aan realisatie hiervan. Wat nou als één van beide energieën dominant is. Je kan dan overwegen om toch iemand met de dominantie van de andere energie aan te nemen, hier ook in je werving en selectie specifiek op te richten.

De kans dat dan zaken worden opgepakt die al lang geleden plaats hadden moeten vinden is dan groot. Dit leidt dan vanzelf tot een reductie van manager stress, maar ook van de stress binnen een team. Belangrijk is wel dat deze rol expliciet als gewenst moet worden benoemd ook richting je team. Anders proberen ze degene(n) wellicht in de bekende energie te duwen en loopt iedereen een mooie kans mis.

Praktijkvoorbeeld van deze disbalans

Een voorbeeldje van wat ik heb gezien in organisaties waar te weinig vrouwelijke energie aanwezig was;

In een overheersend mannelijke organisatie, of team zie je dat men met daadkracht hard werkt om problemen aan te pakken, waarbij er dan vaak minder wordt gekeken naar de oorzaak en structurele verbetermogelijkheden. Het is van cruciaal belang om de focus te verschuiven van het voortdurend nemen van directe actie naar het ontwikkelen van processen die recht doen aan iedereen en hun doelen. Vaak leidt het streven naar snelle oplossingen tot weinig structurele verbeteringen en vereist het voortdurend ad hoc acties, wat uiteindelijk resulteert in het uitputten van energie en zelfs het ontstaan van burn-outs.

Een voorbeeldje van wat ik heb gezien in organisaties waar te weinig mannelijke energie aanwezig was; in een overheersend vrouwelijke omgeving wordt vaak te veel nadruk gelegd op het behagen van iedereen en worden moeilijke beslissingen vermeden. Dit heeft als gevolg dat onder presterende medewerkers niet worden aangesproken of ontslagen, wat op zijn beurt een negatieve invloed heeft op het hele team. Capabele teamleden verlaten vaak de organisatie, omdat ze niet willen blijven werken in een onevenwichtige situatie waar leiderschap en bescherming ontbreken. Dit gebrek aan leiderschap en bescherming leidt tot een hoog verloop in de organisatie.

Mannelijke en vrouwelijke energie zijn complementair

Het is belangrijk om te beseffen dat geen van beide energieën superieur is aan de andere, maar dat ze juist complementair zijn. Samenwerking tussen verschillende energieën kan leiden tot een veel krachtigere en gebalanceerde aanpak van problemen en uitdagingen binnen een organisatie.

Elon Musk illustreert effectief hoe een leider deze energieën in evenwicht kan brengen. Hij creëert met een duidelijk doel voor ogen en handelt met vastberadenheid. Musk is empathisch en toch neemt hij doelbewuste beslissingen en volgt ze op.

Als manager is het cruciaal om deze balans te behouden, omdat dit de weg vrijmaakt voor een snellere en effectievere stroom van hoogwaardige output en managers stress voorkomt. Het vermogen om creativiteit en leiderschap te combineren met focus en besluitvaardigheid kan leiden tot opmerkelijke resultaten.